Ons openingsuren.

Met wat mag er gevlogen worden?

Radio bestuurde model luchtvaartuigen van het type vliegtuig, zwever of helikopter. toepasselijk aangedreven door elektrische of brandstofmotoren behorend tot categorie 1 of 2.

-Voor helikopters geldt een speciale regeling.

-Niet radiobestuurde rondvlucht modelvliegtuigen.

-Zijn verboden: categorie 3 luchtvaartuigen, brandstof aangedreven turbine jets, brandstof ducted fan jets en pulse (jet) vliegtuigen.

Wie mag er vliegen?

Enkel modelpiloten lid van de Eeklose modelluchtvaart vzw.

Gast piloten van andere clubs maar enkel een beperkt aantal keren op jaarbasis na goedkeuring door en bij aanwezigheid van minstens één bestuurslid. Bovendien zal de gastpiloot in het bezit moeten zijn van een geldig bewijs van VML lidmaatschap en deze op vraag moeten kunnen voorleggen.

Vliegdagen en uren;

Het hele jaar door op donderdag, zaterdag, zon- en feestdagen, vliegen kan van 13u00 (kantine open vanaf 13.30 hr) tot 19.00 hr.

Helikopterregeling.

6.1 Helikoptervliegen is toegelaten op donderdag, zaterdag, zon en feestdagen tijdens de gebruikelijke vlieguren zolang niet meer dan 5 modelvliegtuig piloten met hun toestel aanwezig en actief zijn. Alleen de terreinoverste kan eventueel hierop uitzondering geven aan de helikopterpiloot wanneer hij/zij hierom gevraagd wordt en enkel als blijkt dat de aanwezige vliegtuig piloten lange tijd niet actief zijn.

6.2 Er mag maximaal met één helikopter tegelijkertijd rond gevlogen worden.

6.3 Het hoveren gebeurt enkel boven de “H” en tussen de lijnen 1 en 2 m.a.w. de zone B net voor het vak H.

6.4 Deze regeling geldt voor de EML helikopterpiloten die de goedkeuring hebben van het bestuur na een aanvraag ingediend te hebben.

6.5 Volgende personen vallen niet onder deze regeling: Ivan De Backer, Eddy D'Hooge en Alex Van De Rosteyne (m.a.w. niet-vliegtuig piloten welke al meerdere jaren lid zijn vooraleer deze regeling van kracht werd) Hierdoor worden deze piloten niet benadeeld.

Onze kantine.

Onze gezellige kantine geeft aan iedereen de kans een drankje of een hapje te consumeren. Ons terrasje is een must in de zomer en heeft een zéér goed zicht op beide vliegterreinen.

Ons helicopterterrein.

Dit terrein is gelegen naast onze kantine zodat helicopterpiloten de piloten van vliegtuigen zo weinig mogelijk hinderen.

Ons vliegterrein.

Dit is gelegen tegenover onze kantine aan de andere kant van de weg. Het is dan ook 80 meter lang en 50 meter breed.