clubfeest van vroeger met een taart indentiek zoals onze kantine en terrein

De ontstaansgeschiedenis van de EML gaat terug tot 1960. De oud-leerlingen bond van de broeders van liefde in Eeklo nam het initiatief om een jeugdafdeling op te richten rond diverse hobbies. Frans Van Roosmaelen - toen een tiener en oud-leerling van de broedersschool - was gefascineerd door de hobby van zijn papa Leon. Leon was als ex-koloniaal met zijn gezin net terug uit Congo. Hij was daar jaren gepassioneerd bezig geweest met het bouwen van en vliegen met rondvluchttoestellen.

 

Zoon Frans vond dat dit wel iets kon zijn voor de jeugdafdeling. Hij verkreeg dat de modellen van zijn pa Leon zouden worden tentoongesteld op een voor die tijd typische Vlaamse Kermis waar die eerder genoemde jeugdafdeling present was om haar activiteiten te promoten.

Die in juni 1961 door de Werkmanskring georganiseerde kermis trok heel wat volk. Zo kwamen ook Jo en Paul Van de Woestijne, beiden lid van de oud-leerlingen bond. Deze broers hadden de knutselmicrobe in zich - Jo wilde eigenlijk een go-cart maken - en de modelbouw vonk sloeg over. Kort daarna sloten ze zich dan ook aan bij wat al vlug als de Eeklose Modelluchtvaart of EML door het verenigingsleven ging. Bij die eerste leden behoorde oa. ook Freddy De Lange. Eric Delagaye was de allereerste voorzitter, Frans Van Roosmaelen stond hem bij als secretaris. Dat bestuur hield niet lang stand, en al vlug zette Jo Van de Woestijne de voorzitterspet op en werd Paul secretaris.

 

Ze kregen op de speelplaats van de school een lokaaltje (het 'kot') ter beschikking waar ze op zaterdagnamiddag konden samenkomen om vooral te bouwen en af en toe te vliegen op de speelplaats of op de achterliggende wei. Leon Van Roosmaelen was de grote inspirator, hij was trouwens de enige met kennis van zaken. Hij leerde die jonge bende alle knepen van het modelbouwvak, althans voor zover het rondvluchters betrof. Radiobesturing was er nog niet, en vrijvlucht daar had hij geen ervaring mee. Het lidgeld was 20 frank per jaar, en elkeen die de zaterdag in het krappe kot van 3 op 4 meter verscheen werd verondersteld 5 frank in de gemeenschappelijke pot te stoppen om bouwmateriaal te kopen.

 

Het verhaal bestaat dat Freddy de Lange met dat geld ooit eens sigaretten is gaan kopen, maar er al vlug werd op gewezen dat dit niet echt de bedoeling was. Bij de houtkachel werden menig plankjes balsa versneden, vleugels bespannen. Wie een motor had, leende die graag uit om een nieuw model van een medelid uit te testen. Motoren waren heel duur, vandaar... De EML evolueerde gestaag, en nieuwe leden vonden hun weg naar het lokaal. William Van Loenhout zette zich in voor de rondvlucht, Jo Van de Woestijne vloog als eerste met radio bestuurde modellen, Marcel Coene werd samen met Miel van Acker de specialist vrijvlucht. We zijn ondertussen in 1964 beland. In 1965 kwam Eddy Dijselinck erbij, hij werd in de jaren daarna penningmeester. …Problemen van de beperkte huisvesting en de nood aan een ruim en vrij terrein deden de EML menigmaal verhuizen. Er was eerst een groter lokaal in de Zandstraat nog steeds bij de broeders van liefde, waarna de EML doortrok naar ‘Den Bus’ en er sindsdien gevestigd is gebleven.

 

Maar ook op de Bus noodzaakte eerst een hoogspanningslijn en daarna de aanleg van de expresweg de EML telkens tot het zoeken naar een alternatief vliegplein. Het toenmalig bestuur met Jo als voorzitter heeft evenveel bergen verzet om daar een modelbouwmouw aan te passen; met succes. Een huzarenstuk, het mag gezegd. Jo Van de Woestijne was in totaal 25 jaar voorzitter, Paul van de Woestijne 17 jaar secretaris. Eddy Dijselinck is al meer dan 50 jaar lid en bijna even lang penningmeester. ‘De Club’ zoals de EML onder leden wordt genoemd is vandaag een bloeiende vereniging met een honderd tal leden, met een grote verankering ook binnen de landbouwersgemeenschap in de Bus. In 2014 kreeg de EML de eretitel van Koninklijke Vereniging, een meer dan verdiende erkenning voor 50 jaar passie uitgedragen door zijn leden niet het minst degenen vernoemd in dit overzicht.